Tất cả bài viết bởi

Admin Web Hoàng Khải Minh

Hiển thị 1 kết quả
Kiến thức kinh doanh Tuyển Dụng

Sinh viên mới tốt nghiệp đại học, làm môi giới bất động sản. Tại sao không?

Câu trả lời của tôi là có, nếu có cơ hội làm môi giới bất động sản, hãy làm một nhà môi giới, hãy khám phá bản thân để có những trải nghiệm mới mẻ, hoặc cũng có thể là con đường của cả cuộc đời bạn.