ĐỒNG NAI – SỨC BẬT TỪ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

dong-nai-suc-bat-nong-nghiep-cong-nghe-cao

Nhờ ứng dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến mà những năm gần đây nhiều người nông dân ở huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai đã thành công trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp và đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Tiếp tục đọc ĐỒNG NAI – SỨC BẬT TỪ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

ĐỒNG NAI – HƯỚNG ĐẾN THỦ PHỦ CÔNG NGHIỆP XANH

dong-nai-huong-den-cong-nghiep-xanh

Năm 2020 là năm quan trọng trong giai đoạn hoàn thành kế hoạch kinh tế xã hội (2016-2020) và cũng sẽ là tiền đề trong giai đoạn sắp tới. Đồng Nai là một trong 4 tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp thế nên năm 2020 sẽ là một năm đánh dấu sự phát triển của khu vực. 

Tiếp tục đọc ĐỒNG NAI – HƯỚNG ĐẾN THỦ PHỦ CÔNG NGHIỆP XANH