Hiển thị 3 kết quả
dong-nai-suc-bat-nong-nghiep-cong-nghe-cao
Tin thị trường Tin tức Tin tức đầu tư

ĐỒNG NAI – SỨC BẬT TỪ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Nhờ ứng dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến mà những năm gần đây nhiều người nông dân ở huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai đã thành công trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp và đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

dong-nai-huong-den-cong-nghiep-xanh
Tin thị trường Tin tức Tin tức đầu tư

ĐỒNG NAI – HƯỚNG ĐẾN THỦ PHỦ CÔNG NGHIỆP XANH

Năm 2020 là năm quan trọng trong giai đoạn hoàn thành kế hoạch kinh tế xã hội (2016-2020) và cũng sẽ là tiền đề trong giai đoạn sắp tới. Đồng Nai là một trong 4 tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp thế nên năm 2020 sẽ là một năm đánh dấu …