Dự án khu nghỉ dưỡng và sinh thái AmaCCao tại Xuyên Mộc, Đồng Nai

3.623 tỷ đồng là con số dự kiến đầu tư vào dự án Khu nghỉ dưỡng và sinh thái AmaCCao, do Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Việt Nam đề xuất, trong buổi họp với Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Đồng Nai. 

Tiếp tục đọc Dự án khu nghỉ dưỡng và sinh thái AmaCCao tại Xuyên Mộc, Đồng Nai