DỰ ÁN SÂN BAY LONG THÀNH ĐƯỢC ƯU TIÊN BỒI THƯỜNG ĐẤT

Dự án Sân bay Long Thành được ưu tiên bồi thường đất .

Hôm qua, ngày 5-2, UBND huyện Long Thành đã tổ chức họp giao ban với các phòng, ban của huyện nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án giao thông quan trọng trên địa bàn huyện.

Tiếp tục đọc DỰ ÁN SÂN BAY LONG THÀNH ĐƯỢC ƯU TIÊN BỒI THƯỜNG ĐẤT