Hiển thị 1 kết quả
mua-ban-nha-dat-chua-sang-ten
Kiến thức đầu tư Tin tức

Cách xử lý khi mua bán nhà đất chưa sang tên trước 01/7/2014

Từ ngày 01/7/2014 đến nay khi mua bán nhà đất phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, khai thuế, phí và đăng ký biến động. Trước ngày 01/7/2014 mua bán nhà đất mà chưa sang tên sẽ được xử lý theo quy định riêng.