Cách xử lý khi mua bán nhà đất chưa sang tên trước 01/7/2014

mua-ban-nha-dat-chua-sang-ten

Từ ngày 01/7/2014 đến nay khi mua bán nhà đất phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, khai thuế, phí và đăng ký biến động. Trước ngày 01/7/2014 mua bán nhà đất mà chưa sang tên sẽ được xử lý theo quy định riêng.

Tiếp tục đọc Cách xử lý khi mua bán nhà đất chưa sang tên trước 01/7/2014