Hiển thị 2 kết quả
25 hành vi cấm cán bộ, công chức thực hiện trong lĩnh vực đất đai
Kiến thức đầu tư Tin tức

25 hành vi cấm cán bộ, công chức thực hiện trong lĩnh vực đất đai

Cũng như các lĩnh vực khác thì pháp luật quy định những hành vi công chức không được làm trong lĩnh vực đất đai. Đối với cán bộ, công chức vi phạm các hành vi cấm nếu chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử lý kỷ luật khi còn thời hiệu.

so-do-bi-sai-thong-tin
Kiến thức đầu tư Tin tức

Thủ tục đính chính Sổ đỏ khi bị sai thông tin

Khi Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) đã cấp có thông tin bị sai sót thì người được cấp Sổ đỏ chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo thủ tục đính chính Sổ đỏ. Đây là thủ tục khá đơn giản và sẽ nhận kết quả sau 10 ngày