Hiển thị 1 kết quả
quy-dinh-phi-su-dung-dat-2020
Kiến thức đầu tư Tin tức

QUY ĐỊNH VỀ PHÍ SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020

Việc chuyển mục đích sử dụng đất sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề liên quan nhưng vấn đề được quan tâm nhất đó là có được chuyển mục đất sử dụng đất hay không và mất phí bao nhiêu. Dưới đây là những thông tin cần thiết cho việc tính phí khi chuyển mục …