Hướng dẫn chuyển đất vườn ao sang đất thổ cư

quy-trinh-chuyen-dat-ao-vuon-len-dat-tho-cu

Thường khi chuyển đất vườn, ao sang đất thổ cư sẽ giúp người dân được phép xây dựng nhà ở hoặc tăng “giá bán”. Người dân có thể tự mình thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất theo các quy định dưới đây.

Tiếp tục đọc Hướng dẫn chuyển đất vườn ao sang đất thổ cư