dat-co-thoi-han-su-dung-50-nam

12 loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm

Trong Sổ đỏ của nhiều hộ gia đình, cá nhân có ghi thời hạn sử dụng đất là 50 năm nhưng đây không phải là thời hạn sử dụng của tất cả các loại đất.

Đất có thời hạn sử dụng là 50 năm

Căn cứ khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao, công nhận quyền sở hữu có thời hạn sử dụng 50 năm, gồm:

1. Đất trồng cây hàng năm.

2. Đất nuôi trồng thủy sản.

3. Đất làm muối.

4. Đất trồng cây lâu năm.

5. Đất rừng sản xuất.

6. Giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

7. Đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng.

* Cách xử lý khi hết thời hạn sử dụng

Đối với loại đất có thời hạn sử dụng là 50 năm khi hết thời hạn sử dụng nếu hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, thì được tiếp tục sử dụng với thời hạn là 50 năm.

Xem thêm: Làm cách nào để có thể tra cứu mọi thông tin về đất đai?

Đất có thời hạn sử dụng không quá 50 năm

dat-co-thoi-han-su-dung-50-nam

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013, đất có thời hạn sử dụng không quá 50 năm gồm 02 nhóm: đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân thuê và đất được Nhà nước giao, cho thuê theo dự án, cụ thể:

1. Hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp có thời hạn thuê không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê.

Theo khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai năm 2013, nhóm đất nông nghiệp gồm những loại đất sau:

– Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.

– Đất trồng cây lâu năm.

– Đất rừng sản xuất.

– Đất rừng phòng hộ.

– Đất rừng đặc dụng.

– Đất nuôi trồng thủy sản.

– Đất làm muối.

– Đất nông nghiệp khác.

Nhóm thời hạn sử dụng đất được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm:

2. Tổ chức được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

4. Tổ chức được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư.

5. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Khi hết thời hạn sử dụng nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn nhưng không quá 50 năm.

Xem thêm: Xây dựng không phép: Buộc phá dỡ hay nộp tiền để tồn tại?

Đối với những loại được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn sử dụng không quá 50 năm khi hết thời hạn sử dụng thì được xem xét gia hạn nếu có nhu cầu; trường hợp không được gia hạn thì Nhà nước sẽ thu hồi đất. 

Theo Luật Việt Nam

Công ty CP ĐT Địa Ốc Hoàng Khải Minh

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM

Hotline: 0908.27.55.44

Website: www.hoangkhaiminh.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *