chua-muon-lam-so-do

Lý do nhiều người dân chưa muốn làm Sổ đỏ

Dù đất có đủ điều kiện được cấp Sổ đỏ (Giấy chứng nhận) nhưng không phải lúc nào người dân cũng muốn làm Sổ đỏ, một trong những lý do nhiều người dân chưa muốn làm Sổ đỏ là phải nộp nhiều tiền sử dụng đất.

Nhiều trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất

Trường hợp 1: Phải nộp tiền sử dụng đất

Khoản 3 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:

“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nông nghiệp được Nhà nước công nhận có thời hạn lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định này”

chua-muon-lam-so-do
Lý do nhiều người dân chưa muốn làm Sổ đỏ (ảnh minh họa)

Theo quy định trên, những trường hợp dưới đây khi được cấp Giấy chứng nhận thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất:

1. Hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013.

Lưu ý: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khi được cấp Giấy chứng nhận thì không phải nộp tiền sử dụng đất nếu thuộc 02 trường hợp sau:

– Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân.

– Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà không có giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013.

3. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004.

Lưu ý: Trường hợp sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15/10/1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất thì khi được cấp Giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất.

4. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm pháp luật đất đai kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận.

Xem thêm: Mua bán nhà đất phải sang tên Sổ đỏ trong 30 ngày?

Trường hợp 2: Phải nộp tiền sử dụng đất nếu chưa nộp

Bên cạnh 04 trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất như trên thì khi được cấp Giấy chứng nhận có một số trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất nếu chưa nộp, gồm:

– Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận (theo khoản 3 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013).

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận (theo khoản 4 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013).

Xem thêm: Chung cư hết thời hạn sử dụng, cư dân sẽ đi về đâu?

Kết luận: Phải nộp nhiều tiền sử dụng đất là một trong những lý do nhiều người dân chưa muốn làm Sổ đỏ. Tuy nhiên để tránh xảy ra tranh chấp, đủ điều kiện tham gia các giao dịch về quyền sử dụng đất thì người dân nên làm Sổ đỏ cho thửa đất của mình.

Theo Luật Việt Nam

Công ty CP ĐT Địa Ốc Hoàng Khải Minh

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM

Hotline: 0908.27.55.44

Website: www.hoangkhaiminh.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *