chi-phi-khi-lam-so-do-moi

Năm 2021, chi phí làm Sổ đỏ mới có tăng không?

Để biết năm 2021 có tăng chi phí làm Sổ đỏ mới hay không thì người dân cần biết những khoản tiền phải nộp và căn cứ tính hoặc mức thu những khoản phí, lệ phí khi làm Sổ đỏ của 63 tỉnh thành.

– Quy định trong bài viết dưới đây áp dụng đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

– Sổ đỏ, Sổ hồng là cách gọi phổ biến của người dân, theo quy định của pháp luật đất đai từ ngày 10/12/2009 khi đủ điều kiện thì người sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo mẫu chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường với tên gọi pháp lý là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận).

1. Lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận

* Cách tính lệ phí trước bạ

Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận được tính theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ phải nộp = (Giá 1m2 đất tại Bảng giá đất x Diện tích) x 0.5%

+ Giá 1m2 đất để tính lệ phí trước bạ là giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

+ Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký đất đai xác định và cung cấp cho cơ quan thuế. Hay nói cách khác, diện tích tính lệ phí trước bạ là diện tích mà hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận.

* Không tăng lệ phí trước bạ so với năm 2020?

Hiện nay các tỉnh thành vẫn áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 nên không có sự biến động, trừ trường hợp một số tỉnh thành có điều chỉnh tăng (nhưng thông thường vừa ban hành sẽ không sửa đổi, bổ sung luôn).

Vì giá tính lệ phí trước bạ là giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ và tỷ lệ tính lệ phí trước bạ không thay đổi (vẫn là 0.5%) nên lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận năm 2021 không tăng so với năm 2020.

chi-phi-khi-lam-so-do-moi
Năm 2021, có tăng chi phí khi làm Sổ đỏ mới? (ảnh minh họa)

2. Tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận

* Khi nào nộp và không nộp tiền sử dụng đất?

Khi hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận (chủ yếu thông qua hình thức công nhận quyền sử dụng đất) thì tiền sử dụng đất sẽ được chia thành 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Không phải nộp tiền sử dụng đất

Trường hợp 2: Phải nộp tiền sử dụng đất

* Căn cứ và cách tính tiền sử dụng đất

Cách tính tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận rất phức tạp nhưng căn cứ theo giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành hoặc theo giá đất cụ thể nếu diện tích được cấp vượt hạn mức.

Mặt khác, các tỉnh thành mới ban hành Bảng giá đất áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024 nên giá đất theo Bảng giá đất năm 2021 so với năm 2020 không có sự biến động.

Như vậy, tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận năm 2021 sẽ không tăng so với năm 2020 vì vẫn áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024, trừ trường hợp một số tỉnh thành sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất theo hướng tăng giá đất.

3. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí cấp Giấy chứng nhận do HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định nên mức thu giữa các tỉnh thành không giống nhau.

Mặc dù mức thu mỗi tỉnh thành có thể khác nhau nhưng lệ phí cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân thường dưới 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một vài tỉnh có mức thu là 120.000 đồng).

4. Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận

Điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định về phí thẩm định hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận như sau:

“Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp”.

Theo quy định trên thì phí thẩm định hồ sơ sẽ do HĐND từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định nên:

– Mức thu giữa các tỉnh, thành là khác nhau.

– LuatVietnam đã thống kê từ Nghị quyết của HĐND 63 tỉnh thành thì đa số các tỉnh, thành không thu phí thẩm định hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu (chủ yếu là thu phí thẩm định hồ sơ khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất).

Kết luận: Từ quy định trên chúng ta đã có câu trả lời cho thắc mắc có tăng chi phí làm Sổ đỏ mới? Theo đó, chi phí làm Sổ đỏ năm 2021 sẽ không tăng so với năm 2020 vì 02 khoản tiền nhiều nhất là tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đều căn cứ vào Bảng giá đất, trừ trường hợp ngoài hạn mức… mà các tỉnh thành mới ban hành Bảng giá đất áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024 nên không có sự biến động.

Xem thêm: Vì sao đất nền Long Cang thu hút nhà đầu tư?

Theo Luatvietnam.vn

Công ty CP ĐT Địa Ốc Hoàng Khải Minh

  • Địa chỉ: tầng 4, tòa nhà GIC, 275 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TPHCM
  • Hotline: 0908.27.55.44

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *