quy-dinh-phi-su-dung-dat-2020

QUY ĐỊNH VỀ PHÍ SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020

Việc chuyển mục đích sử dụng đất sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề liên quan nhưng vấn đề được quan tâm nhất đó là có được chuyển mục đất sử dụng đất hay không và mất phí bao nhiêu. Dưới đây là những thông tin cần thiết cho việc tính phí khi chuyển mục đích sử dụng đất. 

Quy định về phí sử dụng đất 

Theo quy định tại khoản 2 điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, việc phí sử dụng đất khi chuyển mục đích được tính như sau: 

  • Thu phí bằng 50% mức chênh lệch phí sử dụng đất áp dụng cho các trường hợp:

Chuyển từ đất vườn, đất ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại khoản 6 điều 103 Luật đất đai sang đất ở; 

Chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, đất ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 01/07/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở.

Mức phí cho trường hợp trên bằng 50% chênh lệch phí sử dụng giữa phí sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Công thức tính: 

Phí sử dụng đất phải nộp = (Phí sử dụng đất tính theo giá đất ở – Phí sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp)/2

quy-dinh-phi-su-dung-dat-2020
Hình ảnh minh họa quy định phí sử dụng đất năm 2020
  • Thu phí 100% mức chênh lệch phí sử dụng đất:

Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không bị thu phí sử dụng đất sang đất ở.

Mức phí sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa phí sử dụng đất tính theo giá đất ở với phí sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Công thức tính: 

Phí sử dụng đất phải nộp = Phí sử dụng đất tính theo giá đất ở – Phí sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp

  • Chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở

Trường hợp 1: Không phải nộp phí sử dụng đất

Theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01/07/2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải chịu phí sử dụng đất. 

Trường hợp 2: Phải nộp phí sử dụng đất

Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu phí đất trước ngày 01/07/2014 khi chuyển mục đích sang đất ở phải chịu thu phí tiền sử dụng đất theo cách tính sau:

Phí sử dụng đất = Phí sử dụng đất tính theo giá đất ở – Phí sử dụng đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại.

Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất = mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ – phí thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm sẽ chịu thu phí sử dụng đất bằng 100% phí sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

quy-dinh-phi-su-dung-dat-2020
Hình ảnh minh họa phí sử dụng đất năm 2020

Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

  • Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu phí sử dụng đất. 
  • Để biết rõ phí sử dụng đất cần nộp phải có đầy đủ các dữ liệu sau:
  1. Quy định về phí sử dụng đất (như phần trên)
  2. Nắm rõ phí sử dụng đất từng loại đất theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành

Những quy định về phí sử dụng đất và mức phí phải nộp khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất là những thông tin mới nhất và cần thiết cho những người mua bán bất động sản hoặc có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tránh những sai sót đáng có thì cần nắm rõ những thông tin chi tiết này. 

Có thể bạn quan tâm: Sửa đổi quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *