Livestream-phuong-thuc-tiep-thi-san-pham-sang-tao-mua-dich

CÁI KHÓ LÓ CÁI KHÔN – MÔI GIỚI LIVESTREAM TRỞ THÀNH TRÀO LƯU NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Thời điểm hiện nay vô cùng khó khăn với nền kinh tế, có những doanh nghiệp và nhân viên môi giới bất động sản đã tìm ra cách tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn, bằng cách áp dụng công nghệ số, sẵn sàng livestream dự án, quay video phục vụ khách hàng từ xa “chiêm ngưỡng” sản phẩm.