Hiển thị 1 kết quả
dieu-kien-boi-thuong-ve-nha-dat
Kiến thức đầu tư Tin tức

Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Khi Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở chỉ được bồi thường nếu có đủ điều kiện bồi thường về nhà đất theo đúng quy định pháp luật đất đai.