quy-trinh-chuyen-dat-ao-vuon-len-dat-tho-cu

Hướng dẫn chuyển đất vườn ao sang đất thổ cư

Thường khi chuyển đất vườn, ao sang đất thổ cư sẽ giúp người dân được phép xây dựng nhà ở hoặc tăng “giá bán”. Người dân có thể tự mình thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất theo các quy định dưới đây.