boi-thuong-nha-dat-khong-so-do

Nhà đất không có Sổ đỏ vẫn được bồi thường khi bị thu hồi

Thông thường để được bồi thường về nhà, đất phải có Sổ đỏ (Giấy chứng nhận), nhưng đó không phải là điều kiện đối với mọi trường hợp; theo quy định thì nhà đất không có Sổ đỏ vẫn được bồi thường.