DỰ ÁN SÂN BAY LONG THÀNH ĐƯỢC ƯU TIÊN BỒI THƯỜNG ĐẤT

Dự án Sân bay Long Thành được ưu tiên bồi thường đất .

Hôm qua, ngày 5-2, UBND huyện Long Thành đã tổ chức họp giao ban với các phòng, ban của huyện nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án giao thông quan trọng trên Xem thêm …

THỦ TƯỚNG XEM XÉT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI SÂN BAY QUỐC TẾ LONG THÀNH

san-bay-quoc-te-long-thanh-1

Nghị quyết số 07/NQ-CP – Chính phủ vừa ban hành về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Sân bay quốc tế Long Thành trong giai đoạn 1.