ban-do-quy-hoach-1/500

Ý NGHĨA BẢN ĐỒ QUY HOẠCH 1/500

Ý nghĩa của các bản đồ quy hoạch theo từng tỉ lệ 1/50.000, 1/25.000, 1/5.000, 1/ 2.000, 1/500,… không phải ai cũng biết, đây là những chuyên ngành thông dụng liên quan đến mua bán bất động sản cần biết. Dưới đây là những thông tin cần biết về ý nghĩa của bản đồ quy hoạch mà người mua bán bất động sản phải biết. 

Ý nghĩa của một số loại bản đồ

Quy hoạch 1/5.000 là gì?

Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/5.000 được xem là cơ sở xác định mục tiêu nhằm phát triển, kêu gọi nhà đầu tư. Bản đồ quy hoạch là cơ sở gốc để xác định mục tiêu về đền bù, di dân, giải phóng mặt bằng,.. Loại bản đồ quy hoạch 1/5.000 sẽ đem lại những giá trị chính xác để xác định các khu vực chức năng, định hướng giao thông, mốc giới, địa giới các phần đất rõ ràng trong việc phát triển hạ tầng đường, hệ thống cầu, hệ thống điện, khu dân cư, cây xanh,… 

Quy hoạch 1/2.000 là gì?

Bản đồ quy hoạch 1/2.000 nhằm phân chia và xác định chức năng sử dụng đất và mạng lưới công trình hạ tầng để cụ thể hóa nội dung của quy hoạch chung đô thị. Loại bản đồ 1/2.000 dùng để triển khai xây dựng dự án khu đô thị. Là cơ sở triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2000 sẽ bao gồm: xác định phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố và đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung; xác định chức năng sử dụng đất cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và đánh giá tác môi trường chiến lược.

Mặt khác bản đồ quy hoạch này có nhiều nội dung xác định vị trí công trình kỹ thuật và ranh giới trên đất. Do đó bản đồ quy hoạch này liên quan đến quyền sở hữu về đất, do đó nó có giá trị pháp lý cao cũng như là căn cứ để giải quyết tranh tụng.

Quy hoạch 1/500 là gì?

Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụ thể hóa nội dung quy hoạch phân khu và quy hoạch chung. Bản đồ quy hoạch 1/500 chi tiết bố trí cụ thể tất cả các công trình trên đất. Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới lô đất.

Nói cách khác, bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 chính là quy hoạch tổng mặt bằng của các dự án đầu tư xây dựng, là cơ sở để định vị công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình và thực hiện xây dựng.

ban-do-quy-hoach
Hình ảnh minh họa bản đồ quy hoạch 1/5.000

Quyết định 1/500 là gì?

Quyết định quy hoạch đất 1/500 là cơ sở để có thể lập nên các dự án xây dựng với đầy đủ các giấy tờ được cấp phép từ các nhà quản lý đầu tư xây dựng. Các quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị có tỷ lệ 1/500 phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị có tỷ lệ 1/2000. Các quy hoạch được chính quyền địa phương tổ chức xây dựng nên và cấp phép các giấy tờ xây dựng cho dự án. Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 cụ thể hóa nội dung quy hoạch phân khu và quy hoạch chung.

Quy hoạch chi tiết 1/500 có những quy định cụ thể như sau:

  • Quy hoạch 1/500 phải gắn liền với một dự án đầu tư cụ thể
  • Quy hoạch 1/500 là cơ sở quan trọng để được cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng
  • Các chỉ tiêu về xây dựng cần có quy hoạch chi tiết 1/500 phải thể hiện như: dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian, kiến trúc, công trình hạ tầng, kiến trúc/thiết kế chi tiết của từng lô đất, đánh giá môi trường…Với bản đồ quy hoạch 1/500, có thể xác định được mối quan hệ giữa các công trình thuộc quy hoạch với các yếu tố bên ngoài của quy hoạch như: cổng vào, đường đi, tường rào…
ban-do-quy-hoach
Hình ảnh minh họa bản đồ quy hoạch 1/500

Dự án nào được xây dựng và thành lập theo quyết định này?

Những dự án phải chấp hành đúng quy định tại Điều 7, Điều 15, Điều 23 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP để được thuận lợi trong quá trình làm giấy tờ quy hoạch xây dựng dự án. 

Trong trường hợp chưa có đủ các căn cứ thì phải dựa trên định hướng lớn của các ngành, các chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương và các yếu tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch xây dựng để dùng làm căn cứ lập quy hoạch xây dựng đất quy hoạch tỉ lệ 1/500.

Quyết định quy hoạch đất 1/500 thường được áp dụng cho đất thổ cư, nghĩa là cho phép toàn quyền xây dựng nhà ở trên mảnh đất đó. Với một dự án đầu tư xây dựng cụ thể, chủ đầu tư phải lập quy hoạch chi tiết 1/500 sau khi khu vực đầu tư đã có bản đồ quy hoạch 1/2000. Nhưng vẫn có các ngoại lệ sau đây trong trường hợp dự án đầu tư do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện:

– Dự án xây dựng có quy mô nhỏ hơn 5ha (riêng nhà ở chung cư nhỏ hơn 2ha) thì không bắt buộc phải lập quy hoạch chi tiết 1/500 nhưng cần phải đảm bảo bản vẽ tổng mặt bằng dự án, phương án thiết kế kiến trúc công trình, giải pháp hạ tầng kỹ thuật phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 đã được phê duyệt, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phù hợp với không gian kiến trúc trong khu vực xung quanh.

– Dự án xây dựng có quy mô trên ha (trên 2ha đối với nhà ở chung cư) phải tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dựa trên cơ sở bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 đã được phê duyệt.

– Đối với công trình đơn lẻ: không cần lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 nhưng cần phải đảm bảo bản vẽ tổng mặt bằng dự án, phương án thiết kế kiến trúc công trình, giải pháp hạ tầng kỹ thuật phải phù hợp với bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 đã được phê duyệt, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phù hợp với không gian kiến trúc trong khu vực xung quanh.

Quyết định 1/500 do cơ quan nào phê duyệt?

Thứ nhất, Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 là Bộ xây dựng, đây là thẩm quyền được cho phép của chính phủ.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án sẽ phê duyệt thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

Thứ ba, sau cấp tỉnh sẽ là cấp huyện phê duyệt các quy hoạch nông thôn.

Sau ba giai đoạn này thì bạn có thể thực hiện bất cứ quy hoạch nào trong việc xây dựng đô thị mới cho thành phố. Chỉ cần có giấy tờ đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, hợp pháp lý và đủ thẩm quyền cho dự án.

Sự khác biệt của tỉ lệ 1/2000 và 1/500

Sự khác nhau của tỉ lệ 1/2.000 và 1/500 không có sự chênh lệch về quy hoạch mà là phân biệt ý nghĩa và mục đích nội dung của hai quy hoạch này. Nếu không có 1 trong 2 thì sẽ không có bản đồ quy hoạch hoàn chỉnh và sẽ không được cấp phép khi thực hiện việc xây dựng.

Ý nghĩa của bản đồ 1/2000: giúp xác định mạng lưới giao thông, quy hoạch sử dụng đất. Trong đó gồm: mật độ xây dựng, hệ thống sử dụng đất, diện tích ô đất,…Và bản đồ quy hoạch 1/2000 thường do địa phương thực hiện.

Ý nghĩa của bản đồ 1/500: giúp xác định quy hoạch tổng mặt bằng của các dự án, định vị công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình và thực hiện xây dựng.

ban-do-quy-hoach
Hình ảnh minh họa bản đồ quy hoạch 1/2.000

Thế nên, khi mua đất dự án đã có quyết định 1/500 có nghĩa là dự án đã có quy định xây dựng chi tiết được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Từ đó các cơ quan có thẩm quyền căn cứ để ra sổ đỏ cho dự án. Nếu như dự án chưa có quyết định xây dựng chi tiết có cơ quan thẩm quyền phê duyệt tức là cơ quan nhà nước chưa phê duyệt thì bạn nên cân nhắc, tính toán thật kỹ để tránh rủi ro và phiền phức khi mua đất dự án đó. 

Mọi thông tin xin liên hệ
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Hoàng Khải Minh
36 đường số 5, KDC CityLand Central Hills, phường 7, Gò Vấp, TPHCM
Hotline: 0908.27.55.44
Website: www.hoangkhaiminh.vn

KT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *